Update PFAS | Baggerindustrie | BNR Bouwmeesters

Update PFAS | Baggerindustrie | BNR Bouwmeesters

“Onze wens op langere termijn is om te komen tot een algemene methodiek voor de omgang met niet-genormeerde stoffen, zodat stagnaties die nu optreden zo veel mogelijk worden voorkomen'' - Edwin Lokkerbol

PFAS

De PFAS problematiek raakt de markt. Edwin Lokkerbol was maandag 2 september 2019 te gast bij BNR Bouwmeesters om het probleem uit te leggen.

BNR Bouwmeesters | Maandag 2 september

Luister hier de uitzending terug.