Uitnodiging Werkconferentie Waterbouw | 10 oktober 2019

Uitnodiging Werkconferentie Waterbouw | 10 oktober 2019

In het kader van de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven nodigt de Vereniging van Waterbouwers u van harte uit voor de jaarlijks werkconferentie Waterbouw. We zijn te gast bij Boskalis in Papendrecht en hebben als thema:
Opleiden van waterbouwers: kunst, kennis en kunde

U hoort wat er nodig is om beginnende werknemers in de waterbouw te ontwikkelen tot vakvolwassen professionals. Ook gaan we in gesprek over de verwachtingen richting het onderwijs en de mogelijkheden tot verdere samenwerking.

Als inleiding vertelt de Vereniging van Waterbouwers haar visie op de toekomstige samenwerking tussen werkveld en onderwijs en de activiteiten die zij zelf wil ondernemen.
Vervolgens laat Boskalis zien hoe zij hun opleidingsprogramma intern vorm geeft.

Aansluitend is er een afwisselend programma van workshops met ontmoetingen met startende werknemers, een bezoek aan de simulator, projectpresentaties en een discussie over afstemming en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij het opleiden van waterbouwers.

De planning van het programma is als volgt:
12.00 uur - Inlooplunch
13.00 uur - Inleiding door Vereniging van Waterbouwers en Boskalis
14.00 uur - Pauze met koffie
14.30 uur - 1e ronde workshops
15.30 uur - 2e ronde workshops
16.30 uur - Borrel en netwerken
17.30 uur - Afsluiten

Kortom:
Wat: Werkconferentie Waterbouw – Opleiden van waterbouwers: kunst en kunde
Datum: 10 oktober 2019
Tijdstip: 12.00 tot 17.30 uur
Locatie: Boskalis, Rosmolenweg 20,
3356 LK Papendrecht
Voor wie:
Docenten en andere betrokkenen bij waterbouwkundig onderwijs
en
Vertegenwoordigers van de leden van de Vereniging van Waterbouwers.

Aanmelden
Wij vragen u uiterlijk 3 oktober 2019 aan te geven of u wel of niet aanwezig bent door een mail te sturen naar info@waterbouwers.nl. U kunt ook collega's aanmelden.

Wij hopen u op 10 oktober 2019 te mogen begroeten.