Handelingsperspectief PFAS

Handelingsperspectief PFAS

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het tijdelijk handelingsperspectief aan de Tweede Kamer aangeboden. In de memo die 18 juli verstuurd is aan de leden van de Vereniging van Waterbouwers hebben wij u meer achtergrondinformatie gegeven over dit handelingsperspectief, hoe dit te interpreteren en hoe u een bijdrage kunt leveren om te komen tot uniform beleid.

Het ministerie van IenW heeft 17 juli in een eerste reactie aangegeven graag met ons (en andere brancheorganisaties) in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Wij zetten ons ervoor in ook andere opdrachtgevers hierbij te betrekken. Hierover informeren we u later meer.

Wederom veel dank aan de leden van de werkgroep Grond en Baggerspecie voor het opstellen van de memo.

Eventuele vragen kunt u richten aan Andrea Vollebregt, Senior Adviseur Markt (a.vollebregt@waterbouwers.nl).