Nieuwsbrief Waterbouw.nl

Nieuwsbrief Waterbouw.nl

Dit is de drieëntwintigste nieuwsbrief van Waterbouw.nl, een initiatief van sociale partners in de waterbouw. Op de portal website www.waterbouw.nl vindt u alle informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de scholingsmogelijkheden en het loopbaanbeleid in de Waterbouw.

In deze nieuwsbrief brengen wij actuele informatie onder uw aandacht. Klik hier voor de nieuwsbrief.