NLinBusiness

NLinBusiness

Verstedelijking, economische groei en verduurzaming brengen uitdagingen met zich mee op bijvoorbeeld het gebied van voedselvoorziening, water(management), energie, gezondheidszorg en veiligheid. Dit speelt in Europa, maar geldt zeker ook voor groeimarkten in de rest van de wereld. Nederland is bij uitstek een land dat beschikt over kennis en kunde om deze mondiale uitdagingen te lijf te gaan.

Een gerichte investering is noodzakelijk om deze gunstige uitgangspositie richting groeimarkten daadwerkelijk te benutten. Het Nederlands bedrijfsleven, met het midden- en kleinbedrijf voorop, weet deze nieuwe markten nog onvoldoende te vinden. Oorzaken: gebrek aan informatie om marktkansen te identificeren en moeite om de juiste lokale zakelijke partners te vinden. Door deze nieuwe markten naar ons toe te halen wordt een groot potentieel aangesproken.

NLinBusiness_2019_Folder_PDF.pdf