Symposium Zeespiegelstijging & Energietransitie

Symposium Zeespiegelstijging & Energietransitie

Wist u dat de KNMI in 2021 verwacht dat onze zeespiegel ca. 2 meter gaat stijgen in het jaar 2070? Zonder maatregelen is het maar sterk de vraag of iedereen in Nederland zijn voeten droog kan houden.

De 13e versie van het Baggerfestival opent met een conferentie met als prikkelend thema Zeespiegelrijzing in combinatie met energietransitie in onze kustverdediging (2030). Het Baggerfestival is van oudsher een bijeenkomst voor en door het baggerdorp Sliedrecht, waar de algehele belangen van de waterbouw en maritieme industrie de hoofdrol spelen. In de loop der jaren is het festival uitgegroeid tot een platform waar maritiem, waterbouw en waterveiligheid elkaar vinden.

De voorspelde stijging van het zeeniveau met 2 meter in 2070 is een hele uitdaging. We staan met elkaar iedere dag voor een belangrijke opgave om de Nederlandse kust veilig te houden. Echter om dit te bereiken met een vloot materieel zonder fossiele uitstoot, is dit een gigantische opgave. Alle stakeholders, overheid, kennisinstituten en markt ontmoeten elkaar deze dag om een uitwisseling te hebben over 'hoe te overleven in onze Delta? Onze speciale gasten tijdens dit symposium zijn kinderen! Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen de meest creatieve ideeën hebben.

Graag nodigen wij u, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de Dutch Coastline Challenge, van harte uit en vragen u om donderdag 27 juni vrij te houden in uw agenda van 9.00 – 16.00 uur.

AANMELDEN
U kunt zich alvast aanmelden voor het symposium. Stuur een mail met uw naam, functie en organisatie aan het secretariaat van het Baggerfestival: sharmila.eijkelboom@herik.nl.