Uitnodiging strategiesessie arbeidsmarkt

Uitnodiging strategiesessie arbeidsmarkt

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan twee opeenvolgende bijeenkomsten rondom het thema arbeidsmarkt.

In het EIB-rapport over de kansen en opgaven op de Nederlandse waterbouwmarkt tot 2028 is aan-gegeven, dat krapte op de arbeidsmarkt een bedreiging kan zijn voor de productiviteit in de waterbouw. Niet voor niets hebben daarom de leden tijdens de algemene vergadering van 15 januari 2019 besloten, dat het thema arbeidsmarkt de komende jaren extra aandacht verdient. De Vereniging heeft hier ook extra middelen voor ter beschikking gesteld. Wij treden daarom graag in overleg met u om te bepalen hoe deze middelen het beste kunnen worden ingezet om bij te dragen aan oplossingen die voor u relevant zijn.

Tijdens de eerste bijeenkomst geeft u aan welke knelpunten op de arbeidsmarkt voor u het meest belangrijk zijn. U bespreekt met de andere leden ook de mogelijke oplossingsrichtingen voor de knelpunten.Tijdens de tweede bijeenkomst werkt u samen de andere leden de oplossingsrichtingen uit tot concrete acties, die de Vereniging kan uitvoeren. En naast een arbeidsmarktstrategie met concrete acties leveren de bijeenkomsten ongetwijfeld ook nieuwe inspiratie op voor de arbeidsmarktknelpunten binnen uw eigen bedrijf.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor een ieder die betrokken is bij het arbeidsmarktbeleid in de bedrijven. Ook willen we graag startende professionals ontmoeten om te horen wat hen heeft gemotiveerd om in de waterbouw aan de slag te gaan.

Bijeenkomst Arbeidsmarktstrategie sessie 1 - 7 mei 2019 van 13.00 tot 17.00 uur
(verkenning knelpunten)

Bijeenkomst Arbeidsmarktstrategie sessie 2 - 28 mei 2019 van 14.00 tot 17.00 uur
(uitwerking strategie arbeidsmarkt)

Locatie sessie 1 - Van der Valk Hotel Breukelen

Locatie sessie 2 - Van der Valk Hotel Vianen

U en uw collega's kunnen zich aanmelden via info@waterbouwers.nl.

Aanmelding voor uitsluitend sessie 1 is ook mogelijk.