Bijwerking van het document met veelgestelde vragen (FAQ's) over binnenvaartmotoren (editie maart 2019)

Bijwerking van het document met veelgestelde vragen (FAQ's) over binnenvaartmotoren (editie maart 2019)

CESNI heeft in samenwerking met de European Association of Internal Combustion Engine Manufacturers (EUROMOT) het document met veelgestelde vragen (FAQ's) geactualiseerd. Dit document is bedoeld om de belanghebbenden in de sector te helpen bij het begrijpen en naleven van de voorschriften voor binnenvaartmotoren in de context van de nieuwe vereisten van Verordening (EU) 2016/1628 inzake niet voor de weg bestemde mobiele machines (NRMM) en ES-TRIN.

De nieuwe editie 2019 bevat verduidelijkingen over het gebruik van bepaalde motorcategorieën (NRE en Euro VI), motoren met verminderd vermogen en uitlaatgasnabehandelingssystemen op nieuwe en bestaande motoren.

Eerder heeft de Vereniging van Waterbouwers samen met de Nederlandse Delegatie, ILT en NBKB internationaal actief input geleverd met betrekking tot de definitie van de "geïnstalleerd/gemonteerd". De uitwerking van deze definitie is van groot belang voor het in de waterbouwpraktijk veelvuldig gebruik van mobiele motoren aan boord van drijvende werktuigen. Zie hiervoor de eerdere nieuwsbrief over dit onderwerp.

Volledigheidshalve wijst de Vereniging haar leden er op dat het betreffende FAQ-document een groeidocument is. Dit document is niet statisch en zal indien nodig worden aangevuld. Aan het FAQ-document kunnen geen rechten worden ontleend. De wettekst blijft ten alle tijden leidend.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of Email: c.schillemans@waterbouwers.nl