Uitnodiging Marktinformatiedag aanbesteding Sterke Lekdijk

Uitnodiging Marktinformatiedag aanbesteding Sterke Lekdijk

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) organiseert in samenwerking met Taskforce Deltatechnologieop dinsdag 16 april a.s. een marktinformatiedag aanbesteding Sterke Lekdijk.U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

In het ochtendprogramma zal de aanbestedingsaanpak van het project Sterke Lekdijk centraal staan. HDSR zal de marktpartijen informeren over de aanbestedingsplanning, de historie van het gebied, en u kunt kennismaken met het een aantal medewerkers die aan de (deel)projecten van de Sterke Lekdijk werken.

Het project Sterke Lekdijk is complex en heeft vele uitdagingen. Taskforce Deltatechnologie (TFDT) heeft namens het bedrijfsleven advies uitgebracht over de wijze van marktbenadering. Dit is in een interactief proces tot stand gekomen. Wij willen de uitkomsten hiervan met u delen. HDSR wil graag met u het gesprek voeren over diverse onderwerpen die van belang kunnen zijn bij de aanbesteding, zoals samenwerking, innovatie en duurzaamheid, etc. Ook 'lessons learned' uit andere projecten zullen hierbij worden aangehaald.Van het ochtenddeel zal een verslag worden gemaakt.

De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

In de middag staat een busrit langs een gedeelte van de Lekdijk, tussen de Beatrix Sluis en de Irene Sluis op het programma. Op diverse punten zal ter plekke nadere uitleg worden gegeven over de uitdagingen waar het Hoogheemraadschap voor staat.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk middels een e-mail aan sterkelekdijk@hdsr.nl. Aanmelding uiterlijk op 11 april 2018.