Regeling compensatie transitievergoeding

Regeling compensatie transitievergoeding

Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling ziet op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslaan vanaf 1 juli 2015.

Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, de berekening en betaling van de transitievergoeding te bewaren.

Meer informatie over dit onderwerp op Rijksoverheid.nl