Waar mogelijk hergebruiken wij oude materialen

Waar mogelijk hergebruiken wij oude materialen

'Waar mogelijk hergebruiken wij oude materialen'

In opdracht van aannemer Max Bögl realiseerde Beens Groep in het pittoreske plaatsje Zuidhorn (Groningen) een van de grootste insectenhotels van Nederland. Niet alleen insecten, maar ook kleine zoogdieren en vogels vinden in 'Hotel Zuidhorn' onderdak. Bij het project stonden duurzaamheid en het hergebruiken van materialen centraal. “Je houdt rekening met de natuur, mens en omgeving”, vertelt Harry Post, projectleider bij Beens Groep.

De aanleg van een nieuwe spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal was voor ProRail dé uitgelezen kans om te kijken naar mogelijkheden om het omliggende land diervriendelijk in te richten. Aan Beens Groep de uitdaging om dit idee in de praktijk te brengen. “Samen met Arcadis, een advies- en ingenieursonderneming, hebben wij het insectenhotel ontworpen”, blikt Post terug. Tijdens het project, dat in augustus 2015 startte en in februari 2018 werd afgerond, was Beens Groep verantwoordelijk voor de waterbouwkundige kant, zoals de damwanden en verankeringen daarvan. Binnen Beens Groep voerde Beens Dredging al het baggerwerk uit.

UAV-GC
“Het insectenhotel was opgenomen in de aanbesteding”, aldus Post. “Daar stonden ook enkele randvoorwaarden en eisen in.” De grootste uitdaging in deze niet-alledaagse opdracht lag vooral bij het in de praktijk brengen van het idee. “Dit project was voor iedereen pionieren. De grote vraag was dan ook wat de opdrachtgever wilde en hoe hij het wilde zien.” De mogelijkheid tot innoveren maakt het project volgens Post dan ook tot een perfect voorbeeld van een goed ingezet UAV-GC. “Maar ook hier geldt dat een goede voorbereiding ervoor zorgt dat een project vlekkeloos verloopt . Dat is ook nu weer gelukt.”

De ecologische wand is aangebracht langs het spoor, aan de noordzijde van het kanaal. Hier is een gewapende grondconstructie toegepast die is bekleed met de ecologische wand. Het hotel bestaat uit zeven vakken van acht meter breed die in hoogte variëren tussen twee en vier meter. Naast insecten en amfibieën is er ook aan vogels gedacht. Zo zijn er speciale nestelgaten aangebracht voor zwaluwen.

Duurzaamheidsgedachte
“Dit project past heel goed bij de duurzaamheidsgedachte van Beens Groep. Waar mogelijk willen wij oude materialen hergebruiken.” In het insectenhotel is bijvoorbeeld gebruikgemaakt van houtblokken en puin uit een ander werk. Post: “Het gebruik van bouw- en sloopafval draagt bij aan duurzaam werken.” De hergebruikte materialen zijn samen met onder andere riet en isolatiestenen netjes opgestapeld door een ecoloog. Inlands Eiken planken vormen een scheiding tussen ruiger materiaal en gebiedseigen inheemse planten, waardoor er een soort plantenbakken zijn ontstaan. De planten, zoals kamperfoelie en hulst, zorgen voor voedsel en bescherming.

Een belangrijke pijler
Binnen Beens Groep is maatschappelijk ondernemen een belangrijke pijler waar veel aandacht aan wordt besteed. Zo staat Beens Groep al vier jaar lang op de vijfde en hoogste trede van de CO2-prestatieladder. Niet alleen reductie van de CO2-uitstoot, maar ook het voeren van een circulaire economie, dus het maximaliseren van hergebruik van grondstoffen, zijn belangrijke onderdelen. Houten en stalen damwanden worden bijvoorbeeld opnieuw ingezet óf gebruikt voor andere doeleinden. Hiervoor werkt Beens Groep ook samen met andere bedrijven. “Het mogelijk maken van hergebruik, een circulaire economie en duurzaam werken: dat is waar Beens Groep voor staat.”

Harry Post, projectleider bij Beens Groep