Veiligheid staat voorop tijdens ALV

Veiligheid staat voorop tijdens ALV

Op dinsdag 15 januari heeft de Vereniging van Waterbouwers een Algemene Leden Vergadering gehouden waarin de plannen voor het komende jaar zijn gepresenteerd. Highlights waren: de presentatie over veiligheid door Egbert van der Wal van het Havenbedrijf Rotterdam, het historische besluit om een deel van de opgebouwde reserves terug te geven aan leden en budget voor extra investeringen.

Veiligheid
Egbert hield een mooi betoog waarin hij persoonlijk duidelijk maakte waarom veiligheid zo ontzettend belangrijk is. Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkomgeving om ook 's avonds weer veilig thuis te komen. Onderstaand de hoofdlijnen van zijn verhaal.

Elke dode tijdens werk is er een te veel. Met verschillende culturen en talen en de tijdsdruk is het garanderen van die veiligheid vaak niet makkelijk. Wij delen ervaringen vaak niet met onze concullega's, terwijl die vaak wel dezelfde werkzaamheden uitvoeren, omdat we wellicht onze concurrentie positie op het spel zetten. Veel projecten hebben identieke werkzaamheden. Toch merkte Egbert dat intercollegiale lessen tussen bijvoorbeeld de grote baggeraars tot nu toe niet plaatsvinden. Hij denkt dat we gezamenlijk, vanuit een morele verplichting, de ervaringen en de geleerde lessen hoe de veiligheid te verbeteren, zouden moeten delen. Denk je: wat levert het mij op, wat gaat dat kosten? Veiligheid kost vaak geen geld, levert focus op, minder boetes, minder geld voor ongevallenonderzoek, minder uitkeringen. Hij roept op elk kwartaal de 20 belangrijkste lessen, positief of negatief centraal te delen, zodat wij sectorbreed de problemen kunnen gaan oplossen. De VvW zou bijvoorbeeld d.m.v. een platform dit kunnen faciliteren.

Opgebouwde reserves
De vereniging heeft een stevig eigen vermogen. De vereniging heeft niet als doel om dit geld op te potten en daarom stelt het bestuur voor om een deel van het opgebouwde vermogen te besteden aan projecten in de waterbouw. Er liggen veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en arbeidsmarkt. Duurzaamheid heeft betrekking op schepen, techniek, materiaal, uitstootnormen maar ook duurzame inzetbaarheid van personeel. Voor de waterbouwers is het van cruciaal belang dat duurzaamheid in aanbestedingen een belangrijke positie krijgt. De onderwerpen en de keuzes voor projecten worden door de kerngroepen en de bureaumedewerkers van de vereniging verder uitgewerkt. Tijdens de geplande strategiesessie op 18 februari 2019 gaan we hiermee van start.

Een ander deel van het eigen vermogen wordt aangewend voor een restitutie op de contributie. De komende 5 jaar wordt de restitutie gegeven waarbij er rekening gehouden wordt met welke bijdrage een bedrijf heeft geleverd aan de algemene contributie inkomsten over de afgelopen 5 jaar. Dat percentage krijg je dan van het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld voor de restitutie, in het jaar dat het wordt toegekend, als korting op je contributie.

Resultaten bureau
Een hoogtepunt van het afgelopen jaar was toch wel het Minisymposium: De toekomst van de Waterbouw, georganiseerd door de vereniging. Tijdens het symposium is er uitgebreid stil gestaan bij het onderzoeksrapport van het EIB. In het rapport wordt duidelijk gemaakt waar de opgave liggen voor de waterbouw in de komende 10 jaar. En die zijn omvangrijk. Naast investeringen in waterveiligheid gaat het om de aanpak van wateroverlast in stedelijk en landelijk gebied en om de verbetering van waterkwaliteit. Ook vaarwegen, havens en kades vormen een belangrijk werkterrein in de waterbouw. De waterbouwopgaven moeten worden gerealiseerd binnen stringente randvoorwaarden rond tijd en budget en met ambitieuze maatschappelijke doelstellingen voor circulariteit, duurzaamheid en de energietransitie. Veel uitdagingen waarvan er veel gevraagd wordt op het gebied van integraal samenwerken, innovaties en ambities. Alle hens aan dek dus!