Waterveiligheidsdag 4 maart

Waterveiligheidsdag 4 maart

Land en water, voor nu en later

Werken aan waterveiligheid is wat wij doen als Nederlanders. Daarom zijn er de waterschappen. Maar, is dat nog genoeg? Deze vraag dringt zich op door allerlei maatschappelijke, bestuurlijke en klimatologische veranderingen. Er is nog tijd en die moeten wij goed gebruiken.
Centrale vraag: hoe kunnen wij onze unieke kennis en kunde verbinden, zodat wij bijdragen aan oplosssen van toekomstige lokale en regionale waterterveiligheidsopgaven? Die vraag willen wij met elkaar op 4 maart verkennen en uitwerken.

Programma in het kort

  • Waterschap Hollandse Delta blikt terug op 12 jaar dijkversterkingen en geeft toelichting op de nieuwe dijkbeoordelingsnorm (WBI) en regionale effecten;
  • Oud-directie HWBP deelt inzichten en bevindingen over de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2;
  • Deltacommissaris Peter Glas schetst kader en richting van de toekomstige waterveiligheidsopgave;
  • Plannen van de toekomst: een retrospectief op het werk van Johan van Veen, waterveiligheidsvisionair en bedenker van de Deltawerken;
  • Kijken naar de toekomst: twee lezingen vanuit de TU Delft en Rijkswaterstaat met de laatste inzichten;
  • Stap naar de toekomst: interactieve workshops om ideeën en inzichten op te halen

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 januari. Klik hier om aan te melden.