Minder grondrisico's door samenwerken

Minder grondrisico's door samenwerken

Samen grondrisico's beheersen op 17 januari op de INFRATECH 2019.
In het programma Ruimte voor de Rivier is gebleken dat grondrisico's veelvuldig optreden en dan vervelende consequenties kunnen hebben voor planning en budget. Het gaat om afwijkingen in civieltechnische en/of chemische kwaliteit, maar ook om verrassingen op het gebied van archeologie, niet gesprongen explosieven en andere bodemverstoringen, en zelfs over de interpretatie van wet- en regelgeving. Het beheersen van die risico's is niet gemakkelijk. Bovendien ontstaan op de projecten voortdurend contractuele discussies over verantwoordelijkheid. Om de praktijk te verbeteren zijn Rijkswaterstaat en verschillende leden van Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers, aan de slag gegaan. De opbrengst van verschillende gezamenlijke sessies bestaat uit instrumenten en gereedschappen, een risicoregister en een stappenplan dat ruime mogelijkheden biedt om samen te werken aan een effectieve risicobeheersing, van het begin van de planfase tot en met de overdracht na realisatie.

We hebben leidende principes geformuleerd voor de samenwerking. We hebben een handreiking opgesteld voor het zorgvuldig en risico-gestuurd verzamelen van bodeminformatie. We hebben modellen ontwikkeld voor het (ver)delen van risico's en een goede manier om grondrisicobeheersing mee te nemen bij het gunnen op BPKV-criteria.

Tijdens de InfraTech geven wij u de gelegenheid met ons mee te denken over de door de samenwerkende partijen voorgestelde nieuwe manier van werken en kennisdeling rondom het onderwerp 'minder grondrisico's door samenwerking'. De sessie wordt ingeleid door Martin Hoenderkamp, directeur realisatie RWS programma Ruimte voor de Rivier en Gerrit-Jan van de Pol, GMB, voorzitter Stuurgroep Waterschapswerken.

U bent van harte welkom om op 17 januari deel te nemen aan onze sessie tijdens InfraTech 2019.
Aanmelden kan via de website van het CROW.