Maritieme cluster uit zorgen over de Nederlandse scheepsregisters

Maritieme cluster uit zorgen over de Nederlandse scheepsregisters

Het Nederlandse maritieme cluster heeft in een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 3 december 2018 aandacht gevraagd voor de grote zorgen over het functioneren van de Nederlandse scheepsregisters voor de zeevaart, de visserij en de binnenvaart.

Naast de Vereniging van Waterbouwers is de brief ondertekend door Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology, Redersvereniging voor de Zeevisserij, Vereniging voor Beroepschartervaart.

Meer informatie over de brief neem contact op met: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of Email: c.schillemans@waterbouwers.nl