EUROMOT stelt FAQ op over motoren versus NRMM-verordening: uitwerking mobiele motoren aan boord van drijvende werktuigen.

EUROMOT stelt FAQ op over motoren versus NRMM-verordening: uitwerking mobiele motoren aan boord van drijvende werktuigen.

De Vereniging van Waterbouwers heeft samen met de Nederlandse Delegatie, Inspectie Leefomgeving & Transport en NBKB internationaal actief input geleverd met betrekking tot de definitie van 'geïnstalleerd/gemonteerd'. De uitwerking van deze definitie is van groot belang voor het, in de waterbouwpraktijk, veelvuldig gebruik van mobiele motoren aan boord van drijvende werktuigen.

Als het uitwisselen van motoren onder de NRMM-verordening wordt aangemerkt als 'nieuwe motor' dan zou dit tot gevolg hebben dat de Waterbouwers vanaf 2019/2020 alle bestaande motoren moeten vervangen door Fase V motoren. Dit kon niet de bedoeling zijn en de waterbouwinput is gehoord en meegenomen.

Definitie 'geïnstalleerde/gemonteerde motoren'
Recentelijk heeft EUROMOT een FAQ document gepubliceerd. Dit document ziet op veel gestelde vragen met betrekking tot emissiegrenswaarden en typekeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren (NRMM-verordening). De definitie 'geïnstalleerde/gemonteerde motoren' is uitgewerkt en kan worden teruggelezen op pagina 6 onder 1 van het FAQ-document.

Onder 'geïnstalleerde motor' wordt verstaan:
“een scheepsdieselmotor die 'geïnstalleerd' is of dient te worden op een schip, met inbegrip van verplaatsbare hulpscheepsdieselmotoren mits het brandstoftoevoer‐, koelings- of uitlaatsysteem vast onderdeel uitmaakt van het schip. Een brandstoftoevoersysteem wordt uitsluitend als een vast onderdeel van het schip aangemerkt indien het duurzaam verbonden is met het schip. Deze omschrijving omvat mede scheepsdieselmotoren die worden gebruikt ter aanvulling of versterking van de geïnstalleerde capaciteit van het schip en beoogd zijn als een integrerend onderdeel ervan."

Blijven over de mobiele motoren: motoren die niet zijn 'geïnstalleerd' op het schip, maar in mobiele apparaten of machines (zoals bijvoorbeeld verplaatsbare generatoraggregaten, verplaatsbare hydraulische aggregaten, draagbare las‐/snijapparatuur, graafmachines met rupsbanden of op wielen en kranen).

Wat betekent de uitgewerkte definitie 'geïnstalleerde/gemonteerde motoren' voor de Waterbouwers?

In het kort:

  • Bestaande mobiele machines (niet zijnde geïnstalleerde motoren) hoeven niet te voldoen aan de regelgeving voor binnenvaartmotoren, maar aan de regelgeving met betrekking tot de emissies van motoren van niet voor de weg bestemde mobiele machines die op het machinetype in kwestie van toepassing is. Met andere woorden: bestaande mobiele machines (niet zijnde geïnstalleerde motoren) kunnen voorlopig nog worden gebruikt/worden uitgewisseld op drijvende werktuigen. De NRMM-verordening staat onder voorwaarden vervanging van de motoren toe. Deze hoeven nog niet direct aan Fase V te voldoen.
  • Bestaande mobiele machines (niet zijnde geïnstalleerde motoren) vallen niet onder de overgangsbepalingen. Met andere woorden: deze mobiele motoren kunnen niet eindeloos worden gereviseerd.

Volledigheidshalve wijst de Vereniging haar leden er op dat het betreffende FAQ-document een groeidocument is. Dit document is niet statisch en zal indien nodig worden aangevuld. Aan het FAQ-document kunnen geen rechten worden ontleend. De wettekst blijft ten alle tijden leidend.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of Email: c.schillemans@waterbouwers.nl