Geslaagde Werkconferentie 2018

Geslaagde Werkconferentie 2018

Donderdag 11 oktober is de jaarlijkse Werkconferentie van de Vereniging van Waterbouwers gehouden in het kader van de versterking van de samenwerking binnen de kennisinfrastructuur Waterbouw, een ontmoetingsplaats voor bedrijfsleven en onderwijs.

Het programma bestond uit het bezoek aan twee waterbouwprojecten en een interactieve workshop 'Herkaderen' aan boord van de Abel Tasman.

De heer Frans Uelman heeft interessante presentaties gegeven over twee unieke projecten, de Marker Wadden en de Houtribdijk. Met de aanleg van Marker Wadden wordt een aantal problemen aangepakt. Zand, klei en slib uit het Markermeer worden gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers te maken. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Met dit project wordt een robuust natuurgebied gecreëerd in het hart van Nederland dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is. Tegelijkertijd wordt het Markermeer aantrekkelijker. Het grootste eiland wordt straks toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters.

De Houtribdijk is een versterking van de dijk die ligt tussen Enkhuizen en Lelystad, zodat deze weer voldoet aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. De dijk ligt midden in het IJsselmeergebied, houdt het water van het IJsselmeer en Markermeer in toom en beschermt zo alle omliggende provincies tegen hoogwater. Onderdeel van de versterking is ook de aanleg van een nieuw natuurgebied 'Trintelzand'. Ook wordt tegelijkertijd bij Lelystad een nieuw strand aangelegd voor wind- en kitesurfers.

Voor de aanwezige docenten gaven deze projecten een bijzondere verdieping aan de technische vakken die zij studenten bieden, doordat in deze projecten waterbouw, techniek, ecologie, bouwen met natuur en recreatie samenkomen.

De heer Karim Benammar, filosoof gespecialiseerd in transformerend denken, verzorgde de workshop 'Herkaderen', een methode waarin de deelnemers geleerd wordt dat veel van ons denken, en dus ook ons (professioneel) handelen, is gebaseerd op aannames. Deze aannames worden zelden systematisch onderzocht en als deze aannames worden geanalyseerd, kunnen deze in twijfel worden getrokken en worden vervangen door andere, radicaal nieuwe aannames. De uitwisseling van gedachten leidde tot verbluffende resultaten en alle deelnemers waren enthousiast over de uitkomsten.

Zo leidde de stelling dat het beroep waterbouwer niet aantrekkelijk is voor jongeren uiteindelijk tot de stelling dat iedere jongere waterbouwer wil worden omdat het een innovatief en uitdagend beroep is waarin veel creativiteit mogelijk is.

De Vereniging van Waterbouwers wil iedereen bedanken voor hun deelname en hoopt volgend jaar weer een enthousiaste groep deelnemers te kunnen verwelkomen.