Uitnodiging Baggernetdag

Uitnodiging Baggernetdag

Het was hét meest in het oog springende baggerwerk van deze zomer: de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek. Over een lengte van vijfentwintig kilometer werden de rivier en havens ca. anderhalve meter verdiept. Dit zodat ook de nieuwe generatie zeeschepen, met een diepgang van 15 meter, de Rotterdamse haven kan bereiken

Rijkswaterstaat (beheerder van de Nieuwe Waterweg) en Havenbedrijf Rotterdam (beheerder van de Botlek) werken samen aan het project. De uitvoering ligt in handen van Boskalis en Van der Kamp. Het beter bereikbaar maken van de Botlek voor schepen met een grotere diepgang vergroot de economische mogelijkheden en versterkt de internationale concurrentiepositie van de haven.
Bij een baggerwerk van deze omvang en in deze omgeving komt veel kijken. Niet-gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Extra verzilting van de Rijn-Maasmonding omdat zout water verder landinwaarts kan dringen. Historisch verontreinigde baggerspecie én een nieuwe olieverontreiniging door een lekkage in een vrachtschip. Kortom: niet 'your average' baggerwerk.

Op de Baggernetdag op 27 november 2018 vertellen Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat ons alles over het project. Van de planvorming tot en met de uitvoering en wat hierbij kwam kijken. Denk aan het NGE-vooronderzoek op 62 locaties binnen het projectgebied en de aanpak van het waterbodemonderzoek. Bent u er ook bij? U kunt zich hier alvast aanmelden. Let op: er zijn maximaal 120 plaatsen, dus wees er snel bij! Het programma volgt binnenkort, maar we verklappen alvast dat we ook het water op gaan, de haven in.


Waar en wanneer:
27 november van 9.30 tot 16.00 uur
RDM-Campus Rotterdam
Aanmelden