Mis de boot niet!

Mis de boot niet!

De Vereniging van Waterbouwers heeft de laatste weken veel vragen gekregen over certificering drijvende werktuigen. Dat is goed want 1 november aanstaande is al snel!

Kijk voor informatie op onze website www.waterbouwers.nl.

Vraag vóór 1 november 2018 een certificaat aan bij een door de ILT erkend certificeringsbureau. De aangesloten experts zijn op de hoogte van de regels en helpen u verder. Zie hiervoor de website van ILT en bekijk de flyer.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of Email: c.schillemans@waterbouwers.nl