Save the date! IenW Netwerkdag 8 november

Save the date! IenW Netwerkdag 8 november

Wereldwijd staan we voor een grote uitdaging als het gaat om klimaatverandering. Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dragen we bij aan oplossingen via zowel ons beleid, onze bedrijfsvoering als onze uitvoering en opdrachtgeverschap. Belangrijke doelen waar we beleidsmatig aan werken zijn het realiseren van een circulaire economie in 2050 en een duurzaam mobiliteitssysteem met nul uitstoot in 2050 en minder dan 25 mton in 2030. We werken aan de klimaatbestendigheid van Nederland, waaronder ook de klimaatbestendigheid van onze netwerken. Als organisatie werken we er verder toe om 100% circulair te gaan werken en uiterlijk in 2030 energie- en klimaatneutraal te zijn. Samen met andere overheden is onze ambitie om deze kabinetsperiode 1 megaton te besparen door middel van maatschappelijk verantwoord inkopen. Samen met de netbeheerders onderzoeken we de verdere mogelijkheden van energie op ons areaal. En in nauwe samenwerking met de gehele keten werken we aan verduurzaming van de Grond-, Weg- en Waterbouw.

Dit alles vraagt om slimme oplossingen en het bundelen van krachten: alleen als we samenwerken kunnen we meters maken!

Daarom nodigt IenW jou uit voor de jaarlijkse IenW Netwerkdag Energie en Klimaat op donderdag 8 november 2018 van 12:00 - 18:00 uur in de Fokker Terminal in Den Haag.

Wat kun je verwachten?
Tijdens deze middag staat de ontmoeting centraal tussen iedereen die in het IenW domein werkt aan de aanpak van klimaatverandering. IenW collega's, externe partners en stakeholders delen hun vraagstukken, dilemma's, goede voorstellen en best practices met elkaar. We gaan samen een #CO2challenge aan.


Meer informatie volgt!