Workshop Baggerwerken in Burkina Faso en Mali

Workshop Baggerwerken in Burkina Faso en Mali

Voor een pilotproject in Burkina Faso en Mali wordt een marktconsultatie georganiseerd waarvoor er Nederlandse baggerbedrijven uitgenodigd worden om met RVO en WDODelta te zoeken naar werkbare oplossingen van een paar problemen. De doelstelling van de marktconsultatie is het onderhoud kosteneffectief uit te voeren. We zijn op zoek naar een innovatieve techniek voor baggeren en het hergebruik van het slib.

Met de workshop wordt u uitgedaagd om samen op inspirerende wijze aan de slag te gaan met het marktonderzoek naar de aangepaste / innovatieve technieken van het baggeren en mogelijkheden voor het hergebruik van slib. Tijdens de bijeenkomst zal de context van de pilotproject worden verteld. Klik hier voor de uitnodiging.

U kunt zich aanmelden bij mevrouw Bea Stoker.