Aanpak droogte, ja! Maar niet ten koste van waterveiligheid.

Aanpak droogte, ja! Maar niet ten koste van waterveiligheid.

De Vereniging van Waterbouwers heeft zich deze zomer beziggehouden met de extra investeringen die minister van Nieuwenhuizen wil inzetten voor de aanpak van droogte (n.a.v. een motie van Jaco Geurts – CDA).

De minister wil dit deels uit het Deltafonds halen. Dit was aanleiding voor de VvW om contact te zoeken met de directeur van de deltacommissaris. De VvW heeft haar zorg uitgesproken dat de extra middelen die uitgetrokken worden niet ten koste mogen gaan van de uitgaven aan waterveiligheid (de 1 miljard jaarlijks via het Deltafonds). Met als mogelijk gevolg dat Rijkswaterstaat minder gaat aanbesteden de komende jaren.

De deltacommissaris gaf aan dat nog niet duidelijk is waar de extra middelen vandaan komen. Extra middelen betekent volgens de Vereniging van Waterbouwers ook extra geld en niet het verschuiven van posten uit het Deltafonds. De deltacommissaris gaf aan dat er enige ruimte zit in het Deltafonds om in te zetten, maar dat de politieke discussie hierover nog loopt met ambtenaren van het ministerie.

We hebben afgesproken elkaar goed op de hoogte te houden. Zie ook het commentaar van de Unie van Waterschappen, waarmee we ook contact hebben gezocht. Standpunt van de Vereniging van Waterbouwers is dat extra maatregelen om de droogte op te vangen zeker noodzakelijk zijn, maar niet ten koste mag gaan van waterveiligheid. Uiteraard heeft dit issue ook de komende maanden onze aandacht.