Negende Nationaal Deltacongres

Negende Nationaal Deltacongres

Het Nationaal Deltacongres 2018 vindt plaats op donderdag 1 november in de IJsselhallen in Zwolle. Alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in het Deltaprogramma zijn welkom. De afgelopen jaren waren er vele bezoekers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen

Naast een inhoudelijk plenair programma zijn er verschillende werksessies over actuele vraagstukken zoals de onzekerheid en mogelijke gevolgen van een sneller stijgende zeespiegel en de stresstesten en risicodialogen die gemeenten moeten gaan voeren in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Maar ook over waterbeschikbaarheid komen concrete casussen aan de orde. Ook is er de gehele dag een deltaparade waar aan het Deltaprogramma verbonden organisaties zich presenteren. Het gehele programma van de dag wordt in september bekend gemaakt. Dan is er ook gelegenheid tot aanmelden.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.