Makathon 2018: Smart Solutions voor water & natuurbeheer

Makathon 2018: Smart Solutions voor water & natuurbeheer

Op 3 t/m 5 oktober 2018 organiseren Drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een Makathon Smart Solutions met als thema Klimaatadaptatie. De organisaties dagen studenten, docenten en professionals uit om in multidisciplinaire teams creatieve oplossingen te bedenken voor klimaatadaptatie vraagstukken voor het gebied Texel.

De multidisciplinaire teams doorlopen samen met een coach een innovatieproces waarbij ieder team het probleem helder maakt, oplossingen verzint, een oplossing maakt en toetst. De oplossingen mogen voor de korte termijn of juist conceptueel voor de lange termijn zijn. De oplossing met de meeste potentie wint en zal verder worden ontwikkeld. Naast deelnemers zoeken PWN en HHNK ook coaches, experts en sponsors. Van de experts wordt daarbij gevraagd beschikbaar te zijn op woensdag 3 oktober 2018.

Interesse? Bekijk de website of mail naar Suze van der Meulen, innovatiemanager PWN.