Masterclass Dijkontwerp

Masterclass Dijkontwerp

Sinds vorig jaar zijn de nieuwe normen voor waterveiligheid op basis van overstromingsrisico's van kracht. Het bijbehorend ontwerpinstrument (OI) is al lange tijd volop in ontwikkeling. Voor lopende en nieuwe projecten is dat een uitdaging: hoe ga je om met deze veranderende leidraden en wijzigende rekenregels?

Het ontwerpteam van project Versterking Markemeerdijken heeft zich als één van de eersten volop in het OI gestort. Een fase van pionieren volgde. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met de leidraden en software. We willen deze ervaringen graag delen middels een Masterclass dijkontwerp.

Aanmelden
Wilt u erbij zijn? Meld u aan voor 15 juni door een email te sturen naar secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl