Verkenning naar concurrentie op CO2 in de waterbouw

Verkenning naar concurrentie op CO2 in de waterbouw

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft duidelijk gemaakt dat ze streven naar klimaatneutraliteit in 2050. De waterbouwers zoeken naar invulling van die doelstelling.

Een instrument dat enerzijds een uniform en helder kader biedt voor een langere periode (bijv. 2019 – 2030) en anderzijds de flexibiliteit biedt om op een eigen manier invulling te geven, kan helpen om aan die beoogde CO2-reductie te komen.

In bijgevoegde notitie staan de mogelijke uitgangspunten waaraan een nieuw instrument om in waterbouwwerken te concurreren op carbon, in de ogen van de waterbouwers, moet voldoen.

De waterbouwers zijn over deze uitgangspunten en de mogelijke invulling daarvan zowel intern in gesprek met de bedrijven, als extern met Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam.