Klimaatneutraliteit in 2050 gaat hand in hand met innovatief kopen

Klimaatneutraliteit in 2050 gaat hand in hand met innovatief kopen

Waterbouwers pleiten bij I&W en opdrachtgevers voor belonen van duurzaamheid in aanbestedingen.

Er wordt door de sector enorm geïnvesteerd in duurzaamheid, terwijl bedrijven niet altijd weten of de duurzame oplossingen even concurrerend kunnen zijn als de traditionele schepen (vaak niet). Dan helpt het als opdrachtgevers duurzaamheid in BPKV veel zwaarder laten meewegen.

Het ministerie van I&W heeft duidelijk gemaakt dat ze streven naar klimaatneutraliteit. Deels al in 2030, deels in 2050. Er moeten dus oplossingen gevonden worden waarvan we het bestaan nog niet weten. Omdat het de overheid is die de doelen heeft neergelegd en omdat de overheid verwacht dat innovaties gevonden moeten worden om de duurzame doelstellingen in te kunnen vullen, is innovatief inkopen (naast subsidies en fiscale maatregelen, maar dat kost veel geld) een voor de hand liggende en dus makkelijke oplossing. De overheid en het bedrijfsleven hebben de maatschappelijke verplichting op zich genomen om te komen tot innovaties. De vraag is dan gerechtvaardigd hoe het inkoopbeleid van overheden kan bijdragen om deze de belangrijkste doelstelling van de afgelopen en de komende vijftig jaar dichterbij te brengen. En die vraag is eenvoudig te beantwoorden.

Overheden moeten ruimte geven aan innovatie in hun inkoopbeleid. Jaarlijks (cijfers uit 2015) kopen overheden voor 73 miljard in. Daarbij zijn de inkopen van lokale overheden als gemeenten en waterschappen cruciaal voor MKB. Innovatie komt zowel vanuit het MKB als het grootbedrijf. Dus ook gemeenten en waterschappen ontkomen er niet aan om doelstellingen op te nemen voor innovatief inkopen. Goede voorbeelden zijn te vinden bij de waterschappen (Rivierenland, Hollands Noorderkwartier) waarbij MKB-bedrijven gelijk aan het grootbedrijf mee hebben kunnen doen aan innovatieve pilots om nieuwe oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterveiligheid en circulariteit.

Oplossingen kunnen gevonden worden door aan te geven dat duurzaamheid en/of innovatie wordt opgenomen als BPKV criterium. Of (net als onder Rutte I) doelstellingen op te nemen dat bij Rijks aanbestedingen er 10 of 20% de komende drie jaar innovatief moet worden aanbesteed. Deze doelstelling moet dan niet alleen betrekking hebben op het totale volume van aanbestedingen maar (ook) op het aantal.