Meer duurzaamheid in uitvraag waterschapswerken

Meer duurzaamheid in uitvraag waterschapswerken

De Waterschappen volgen een training Duurzaam GWW zodat zij zelf teams kunnen begeleiden om duurzaamheidsmaatregelen in projecten te krijgen.

De Aanpak Duurzaam GWW bestaat deels uit een proces waarbij je met een groep mensen gezamenlijk op een gestructureerde wijze invulling geeft aan duurzaamheid in je project, programma of beleidsthema. Om dit proces te begeleiden zijn nu gespecialiseerde begeleiders binnen de waterschappen opgeleid om zelf teams te begeleiden in het proces om te komen tot duurzame maatregelen. Hiermee hebben de waterschappen een goed fundament om duurzaamheid verder te brengen. We verwachten dan ook binnenkort meer duurzaamheid in aanbestedingen bij waterschappen.

De eerste stap naar een duurzaam project is dat de waterschappen zelf de aanpak duurzaam GWW in hun projecten toepassen. De vereniging van waterbouwers promoot bij de waterschappen om daarna een vervolgstap te zetten. Door de duurzaamheidskansen die de waterschappen hebben gesignaleerd, te bespreken met een groep aannemers, wordt zowel de kennis bij het waterschap als die bij de uitvoerende praktijk gebundeld tot een duurzame uitvraag.