Duurzame vraagbaak voor opdrachtgever en opdrachtnemer

Duurzame vraagbaak voor opdrachtgever en opdrachtnemer

Bij het Loket Duurzaam GWW kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun vragen stellen over duurzaamheid in projecten. Niet alleen de Duurzaam GWW begeleiders zullen binnen waterschappen voor gaan zorgen voor meer duurzame uitvragen. Ook de hulp van het Loket Duurzaam GWW ondersteunt daarin.

Het Loket Duurzaam GWW faciliteert ondertekenaars van de Green Deal 2.0 bij het realiseren van hun doelstellingen. Ze zijn een vraagbaak voor de ondertekenaars en geïnteresseerden, en dus ook voor aannemers die hulp of informatie zoeken over de Aanpak Duurzaam GWW. Dus voor vragen of deelnemen aan de Green Deal 2.0 kan contact worden gezocht met:

CROW - Hilde Schutten
CROW - Reinier Trommel
Building Changes - Robert-Jan van den Berg

Meer infomatie in de nieuwsbrief van Duurzaam GWW