Statusrapportage Taskforce Deltatechnologie

Statusrapportage Taskforce Deltatechnologie

Met deze statusrapportage wordt teruggeblikt op de advisering in de afgelopen periode en wordt een vooruitblik gegeven op de komende periode.Meer informatie: Statusrapportage_TFDT_-_maart_2018.pdf