Bijeenkomst duurzaamheidsontwikkelingen

Bijeenkomst duurzaamheidsontwikkelingen

Op 17 april 2018 organiseert de Vereniging van Waterbouwers (VvW) tussen 16.00 - 18.00 uur een themabijeenkomst waar we een aantal belangrijke besluiten nemen op het gebied van duurzaamheid. Alle leden worden uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Europese regelgeving voor drijvend materieel kan op korte termijn (vanaf 2019) vergaande financiële gevolgen hebben voor de waterbouwvloot. De Kerngroep Nautische Zaken informeert jullie over mogelijke grote noodzakelijke investeringen.

 • Scheepseigenaren van binnenvaartschepen mogen vanaf 2019/2020 geen bestaande (CCR II) motoren meer inbouwen.
  Per 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan Fase V.
 • Hoe de regelgeving (de NRMM-verordening) dient te worden geïnterpreteerd met betrekking tot de drijvende werktuigen is niet duidelijk. In tegenstelling tot de reguliere binnenvaart worden in de waterbouwpraktijk (mobiele) motoren uitgewisseld en speelt niet alleen een eventuele voorstuwingsmotor een rol, maar ook ander aan boord geplaatst materieel (met motor). Als het uitwisselen van motoren wordt aangemerkt/geïnterpreteerd als “nieuwe motor" dan zal dit tot gevolg hebben dat de waterbouwers vanaf 2019/2020 alle bestaande motoren zullen moeten vervangen door Fase V motoren.
 • De KNZ stelt als volgt: “Voor de waterbouwers is het van groot belang dat wij voor het voldoen aan NRMM Fase V met ons materieel de keuze hebben uit verschillende opties, waarbij het “meten aan de pijp" één van de betere opties zou kunnen zijn."

Tijdens de Themabijeenkomst op 17 april 2018 informeren wij u hier graag over en willen we graag komen tot standpuntbepaling met betrekking tot:

 • de duurzaamheidsdoelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de waterbouw,
 • welke mogelijke investeringen uw bedrijf staan te wachten als gevolg van de vergroeningsregels voor drijvende werktuigen en
 • besluiten we over concurreren op carbon uitstoot in waterbouwwerken bij waterschappen en Rijkswaterstaat.

Meer informatie:

Datum: dinsdag 17 april 2018
Tijdstip: 16.00 uur – 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur, aansluitend een broodje en een soepje)
Locatie: Parkplaza Hotel Utrecht, Westplein 50

Overzicht van het programma:
 • 16.00 - 16.30 uur: Ontwikkelen t.a.v. klimaat en duurzaamheid a.g.v. de Klimaattafels EZK en NL klimaatneutraal 2050, Programmadirecteur Duurzame Mobiliteit, ministerie IenW, Mariëtte van Empel. Het ministerie IenW heeft op gebied van het thema energie en klimaat voor de inzet van materieel in droog grondverzet als doelstelling: 10% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2016 door mobiele werktuigen te realiseren in tenminste vijf projecten van RWS (conform doelstelling van de Green Deal Het Nieuwe Draaien en aansluitend op inkoopstrategie), waarbij de inzet van schonere brandstoffen / materieel kunnen worden meegewogen. Deze doelstelling kan naar verwachting eveneens snel worden verbreed naar een materieeldoelstelling voor nat grondverzet. Hiervoor loopt reeds een verkenning. Daarmee komen kustsuppleties en andere grootschalig 'nat grondverzet' expliciet in beeld.
 • 16.30 - 17.15 uur: Vergroening binnenvaart en duurzaamheid; geldende regelgeving voor drijvende werktuigen. Pilot 'meten aan de pijp'. Door Chantal Schillemans, Vereniging van Waterbouwers.
 • 17.15 - 18.00 uur: Concurreren op carbon uitstoot in waterbouwwerken bij RWS en waterschappen. Door Jeroen Gijzen, voorzitter Werkgroep Duurzaamheid VvW. Om de bovenstaande doelstellingen van ministerie IenW en RWS te behalen is het huidige opdrachtgeversinstrumentarium voor CO2-reductie onvoldoende effectief. Een VvW werkgroep heeft de uitgangspunten opgesteld waaraan een nieuw instrument om in waterbouwwerken te concurreren op carbon uitstoot moet voldoen. Tijdens de bijeenkomst worden de leden aannemers gevraagd te besluiten over de wenselijkheid van concurrentie op carbon uitstoot en de manier waarop.
 • 18.00 uur: afsluiting met een hapje en een drankje.

Aan- en afmelden

U kunt zich aanmelden via info@waterbouwers.nl.

Graag verwelkomen wij u op 17 april 2018!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger in de Kerngroep Nautische Zaken, of beleidsmedewerker Chantal Schillemans c.schillemans@waterbouwers.nl of 070 349 07 08.