Van duurzame ambities naar duurzame projecten

Van duurzame ambities naar duurzame projecten

Meer vonken, minder vinken
De Vereniging van Waterbouwers wil met haar opdrachtgevers onderzoeken hoe het beste een impuls gegeven kan worden aan CO2-reductie in waterbouwwerken. Uitgangspunt daarbij is Meer Vonken, Minder Vinken: “vonken" brengt maatschappelijk meerwaarde brengen in projecten. We willen af van “vinken", het checklist-denken gestimuleerd door de CO2-prestatieladder.

Trede 3 van de CO2-ladder is een prima basisniveau voor de hele sector (groeimodel). De duurzaamheidsambities van de opdrachtgever boven basisniveau 3 kunnen door specifieke duurzaamheidsopgaven in het project worden verwezenlijkt. Door actieve deelname in Duurzaam GWW probeert de vereniging met onze opdrachtgevers de transitie te maken van duurzame ambities naar duurzame projecten.

Duurzame ambities, noten van kritiek en succes
In deze notitie leest u de ambities van de Vereniging van Waterbouwers, in welke mate we op koers zijn om deze ambities te halen en noten van kritiek en succes. We illustreren dat aan de hand van concrete voorbeelden of acties.

Bekijk de notitie voor meer info