De successen van 1 jaar Marktvisie Waterschappen

De successen van 1 jaar Marktvisie Waterschappen

De waterschappen en de waterbouwers hebben enkele jaren geleden een traject ingezet naar een betere samenwerking. De basis hiervoor is vastgelegd in de Marktvisie van de waterschappen. Kern van de Marktvisie is opgesteld met het oog op de grote opgaven op de waterdossiers in de komende jaren. Om deze te kunnen realiseren is meer samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen nodig en een verdere professionalisering van de opdrachtgever en opdrachtnemer.

De nadruk van de Marktvisie ligt op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma's. Het is gericht op het 'doen', met het gezamenlijke doel om als sector bij te dragen aan droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland. En dat is te zien in dit overzicht van de acties en activiteiten uit het Actieplan die in 2017 zijn opgepakt en afgerond.

Marktvisie successen Vereniging van Waterbouwers en Waterschappen:

 • Organisatie van de Uitwisseling tussen opdrachtgever/opdrachtnemer tijdens Markt en Innovatiedag
 • Duurzaamheidspilots met Vallei en Veluwe en mogelijk met Scheldestromen
 • Risicobeheersing dijkversterking (Vertrouwen als basis voor samenwerking)
 • Onderzoek naar Duurzaamheid in HWBP-projecten
 • Speciale uitgave van de Waterbouwer over de Waterschappen
 • Speciale uitgave van de Waterbouwer over Marktvisie
 • Landelijke bijeenkomst samenwerken en Past Performance in de waterschapssector
 • Veel leden en opdrachtgevers zijn een dialoog gestart over de juiste wijze van uitvoering en management van het werk om: 1: (vroegtijdig) kennis te delen. 2: Prestatie meten in te voeren en elkaar te beoordelen wat betreft kwaliteit. 3: Risico's beter te beheersen en vroegtijdig bespreekbaar te maken.
 • Rapport Marktvisie in de (kleinschalige) baggersector.

Bij de start van 2018 gaan de waterbouwers samen met de waterschappen en andere branches aan de slag om te bepalen waar we eind 2018 willen staan in het marktvisietraject, wat daarvoor nodig is en hoe we dat gaan organiseren. De top 3 van de Marktvisie Wensenlijst 2018 van de waterbouwers ziet er zo uit:

 • Inzicht in planning van werken
 • Duurzaamheid in het baggerprogramma & Duurzaamheid in het project
 • Past Performance toegepast in waterschapsprojecten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fay van Dongen: 0620624470

Meer informatie: https://www.uvw.nl/publicatie/de-waterschapsmarkt-van-de-toekomst/