Meten aan de pijp

Meten aan de pijp

Door de Vereniging van Waterbouwers is in de lobby gepleit voor meer aandacht voor duurzaamheid (vermindering CO2-uitstoot en fijnstof) door geen verplichting op te leggen op het gebruik van een specifiek type brandstof (bijv. alleen maar LNG), maar bedrijven zelf de keuze te laten. Voor het ene bedrijf is dat elektrificatie (deels) of zuinigere (diesel) motoren. Aan de toepassing van biofuels, de ontwikkeling van 'naverbranders' of de ontwikkeling van hybride motoren wordt eveneens hard gewerkt door de leden van de VvW.

Wij als waterbouwers zijn dan ook content met de motie van Kamerlid Matthijs Sienot waarbij wat betreft werkschepen, deze niet een norm krijgen opgelegd die is ontwikkeld voor binnenschepen of voor koopvaardijschepen. Maar dat het feitelijk 'meten aan de pijp' de norm bepaald.

Tevens zijn we tevreden over de ontwikkeling van een 'duurzaam investeringsfonds' waarmee initiatieven die niet direct rendabel zijn, kunnen worden bekostigd. Uiteraard trekken we hierbij op met de collega's van BLN-Schuttevaer.