Maritiem Arbeidsverdrag - Statement DMLC part I

Maritiem Arbeidsverdrag - Statement DMLC part I

Voor veel vlaggenstaten zijn er per 18 januari 2017 wijzigingen opgetreden in het Maritiem Arbeidsverdrag. Het zijn wijzigingen en aanvullingen op het gebied van repatriëring en de aansprakelijkheid van de reder bij het achterlaten van zeevarenden.

Voor Nederland worden deze wijzigingen per 1 februari 2018 van kracht.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een verklaring opgesteld om de Nederlandse situatie toe te lichten, die overlegd kan worden als er controle plaatsvindt aan boord. Deze verklaring (To whom it may concern - Statement DMLC part 1, inclusief 2014 MLC amendments) treft u aan in de bijlage.

De ILO heeft een resolutie uitgegeven: 'Resolution on the transitional measures relating to the entry into force of the amendments to the Maritime Labour Convention, 2006, concerning financial security requirements in respect of abandonment of seafarers and for shipowners' liability'. Daarin staat dat de MLC-certificaten uitgegeven vóór de inwerking treding van de amendementen hun geldigheid behouden totdat de vervaldatum is bereikt en er een Renewal survey dient plaats te vinden. De resolutie treft u ook aan als bijlage.

Op de website van ILT staat verdere informative over dit onderwerp: https://www.ilent.nl/onderwerpen/bemanning-zeevaart/amendementen-mlc.

Wij adviseren u bijgaande bijlagen te verspreiden over uw zeegaande schepen, zodat bij inspecties aan boord de kapitein de situatie rond de MLC-certificering kan toelichten.

Bijlage 1
Bijlage 2