Themadag Stichting Pastoraat Werkers Overzee

Themadag Stichting Pastoraat Werkers Overzee

De Stichting Pastoraat Werkers Overzee nodigt u graag uit voor de jaarlijkse themadag met als onderwerp “Vrij en Verbonden – sociaal leven aan boord 2.0". De themadag wordt georganiseerd op vrijdag 12 januari 2018 van 10.00 tot 14.00 uur in het pakhuis van Boskalis Smit Salvage, Waalhaven te Rotterdam. Op deze locatie bevindt zich ook een klein bergingsmuseum. Er wordt voor een lunch gezorgd!

"Iedereen duikt maar in zijn hutje na de wacht," is een kreet die je tegenwoordig nogal eens aan boord hoort. Er lijkt sprake te zijn van verminderd sociaal leven aan boord, althans buiten werktijd. Bemanningen zijn kleiner geworden. De verschillende nationaliteiten zorgen soms voor culturele barrières. Een aantal maatschappijen heeft de schepen droog gelegd, waardoor het barretje aan boord niet meer als vanzelfsprekende ontmoetingsplaats fungeert. Er zijn wel sportvoorzieningen bij gekomen, maar daar gaat het meer om ontspanning dan om een sociaal gebeuren. Datzelfde geldt natuurlijk voor het internet. Maar goed, hangen deze ontwikkelingen ook niet samen met de toegenomen individualisering?

Tijd dus om na te denken over "Sociaal leven aan boord 2.0". We hebben iemand van de vloot uitgenodigd om het thema in te leiden. Daarnaast zal een geestelijk verzorger uit het gevangeniswezen spreken over een andere vorm van samenleven op een klein leefoppervlak. Zijn vraag luidt: "Wat gebeurt er met een mens als die achter een deur verdwijnt?" Vanuit de vrijetijdskunde willen we ons laten voorlichten over trends en ontwikkelingen wat betreft de invulling van vrije tijd. Tenslotte zal vanuit onze stichting een bijdrage worden gegeven over de vraag hoe vrij en verbonden zijn samen kunnen gaan. Op deze themadag willen we vooral onze gedachten laten prikkelen en ook stilstaan bij nieuwe initiatieven aan boord.

Opgave voor de themadag graag vóór 5 januari bij: mw. Paulienke van Wijngaarden, per email: paulienke.vanwijngaarden@vanoord.com of telefonisch: 088 8262440