Waterbouwers verkleinen afstand naar opdrachtgever

Waterbouwers verkleinen afstand naar opdrachtgever

Door het initiëren van uitwisselingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers willen de waterbouwers de afstand tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verkleinen.

Waterbouwers gaven zich tijdens de markt en innovatiedag van de waterschappen, en tijdens de Algemene Leden vergadering massaal op om een dag mee te lopen met een waterschapsopdrachtgever. Een dag mee lopen is een goede manier om de samenwerking te verbeteren, en meer begrip voor elkaar te krijgen door uitwisseling van personeel tussen de markt en de waterschappen. Op deze manier krijgt men inzicht in elkaars belangen en processen, is er ruimte om met elkaar het goede gesprek aan te gaan en zaken naar elkaar toe uit te spreken. Bovendien krijgt het veranderproces van de Marktvisie hiermee een zichtbare impuls!

Hoe ziet een meeloopdag eruit?

Op basis van de inschrijvingen wordt een collega van een marktpartij gematchd met een collega van een overheidsorganisatie. Bij de inschrijving kun je kiezen voor een thema, bijvoorbeeld “Samenwerken: competenties, houding & gedrag". Hierbij stond de volgende toevoeging: “hoe samenwerkingscompetenties ontwikkelen? / Werken in bouwteams; hoe doe je dat?". Dit onderwerp is dan ook het uitgangspunt voor de organisatie van deze meeloopdag. Het is de bedoeling dat de collega's in onderling overleg afspraken maken wie wanneer meeloopt en wie ontvangt. In gezamenlijk overleg wordt een programma gemaakt voor deze dag. De ervaring leert dat een meeloopdag erg inspirerend is, helemaal als de ontvangende collega zijn reguliere agenda aanhoudt en de meeloper letterlijk meeneemt naar afspraken en bijeenkomsten. Juist dit maakt dat er tussen afspraken door inspirerende gesprekken op gang komen en veel kennis wordt gedeeld. Jeroen Dekker, directeur bij De Vries en van de Wiel, vertelde na een uitwisseling: "voor 90% is het net een collega".

Ook meedoen met de uitwisseling? Geef je op via: f.vandongen@waterbouwers.nl

Lees ook een artikel over de uitwisseling in de Cobouw.