Winnaars Waterbouwprijs 2017

Winnaars Waterbouwprijs 2017

De winnaars
Maurits Kampen van de TU Delft won met zijn scriptie Economic optimisation of multi layer flood safety“ de eerste prijs in de categorie Academici. Maurits heeft met zijn onderzoek laten zien dat het economische meerlaagsveiligheidsdenken ook goed toegepast kan worden op een case in het buitenland. Het verheldert het afwegen van verschillende hoogwaterbeschermingmaatregelen. Hij heeft het meerlaagsveiligheidsconcept toegepast op een praktische case in Myanmar waar weinig data beschikbaar was. Hij heeft met zijn studie aangetoond, dat je ondanks de beperkte beschikbaarheid van gegevens en rekening houdend met de daaruit voorvloeiende onzekerheden een goede onderbouwing kan leveren voor de te nemen maatregelen voor hoogwater bescherming. Zijn studie toont aan dat de te nemen maatregelen sterk afhankelijk zijn van de economische ontwikkeling van het land, maar ook in de situatie van Myanmar blijken civieltechnische maatregelen voor de directe preventieve bescherming tegen hoogwater economisch efficiënter dan andere maatregelen, zoals het aanleggen van vluchtplaatsen. Maurits heeft met zijn studie een belangrijke bijdrage geleverd aan het objectiveren van de discussie over de noodzaak, waarde en afweging van verschillende oplossingen voor hoogwaterbescherming.

In de categorie HBO is Jordy Schutte van de Hogeschool Rotterdam de eerste prijswinnaar met zijn scriptie Deepening of an existing combi-wall". Jordy heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bestaande kademuren aan te passen om verdieping van de waterdiepte voor de kade mogelijk te maken. Hij speelt daarmee met zijn onderzoek in op een actuele behoefte van veel bestaande havens naar diepere afmeervoorzieningen door groter wordende schepen. Hij heeft een helder en zeer toegankelijk rapport geschreven, waarin eerst een veelheid aan mogelijke oplossingen tegen elkaar zijn afgewogen. De geselecteerde oplossingen heeft hij daarna met Plaxis doorgerekend om vervolgens met een zeer goed onderbouwde trade-off matrix tot de definitieve keuze te komen van het voorkeursalternatief.

Bekijk ook de gemaakte films van de inzendingen:
Waterbouwprijs 2017 HBO
Waterbouwprijs 2017 Academici

De Waterbouwprijsjury heeft de afstudeerprojecten beoordeeld op ondermeer de innovativiteit van het afstudeerproject. Hieronder verstaat de jury de mate waarin nieuwe elementen worden toegevoegd aan bestaande kennis, de praktische toepasbaarheid van het resultaat en multidisciplinaire benadering.

Doel Waterbouwprijs
Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als overal ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.