Tips voor duurzaamheid in projecten

Tips voor duurzaamheid in projecten

Een van de belangrijkste doelstelling van de Vereniging van Waterbouwers is: 'Meer Vonken Minder Vinken'. Om in de toekomst meer te kunnen 'vonken' heeft de Vereniging van Waterbouwers in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Tauw een quickscan uit laten voeren over de wijze waarop duurzaamheid terugkomt in een aantal HWBP(2) projecten. In de rapportage worden de resultaten beschreven. Hiermee wordt een beschouwing gegeven op de huidige stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de manier waarop hier aandacht aan is besteed in de uitvraag van het project, en wat hiervan het resultaat is geweest.

Marktpartijen, kennisinstituten en overheden – 'de gouden driehoek' – voeren momenteel de in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 gemaakte afspraken uit. Het uitgebreide rapport hierover kunt u hier downloaden.