Standpunt waterbouwers over Prestatiemetensysteem

Standpunt waterbouwers over Prestatiemetensysteem

De waterbouwers zijn in het algemeen positief over een wederzijds Prestatiemetensysteem, omdat het kan bijdragen aan een betere samenwerking en verdere professionalisering van de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Minder enthousiast zijn wij over het ontstaan van twee systemen in de markt. Het Past Performance systeem van het CROW en het Prestatiemetensysteem van RWS. De Waterbouwers betreuren het dat beide partijen er niet in geslaagd zijn om 1 systeem te ontwikkelen dat tot uniforme toepassing had kunnen leiden in de gehele bouwsector.

Zie ook ons vorige artikel over dit onderwerp

Meer info over Past Performance en Prestatiemetensysteem kijk op https://www.crow.nl/past-performance