12 oktober: jaarlijkse Werkconferentie Waterbouw is al deze week!

12 oktober: jaarlijkse Werkconferentie Waterbouw is al deze week!

In het kader van de versterking van onze samenwerking binnen Kennisinfrastructuur Waterbouw nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse Werkconferentie Waterbouw.

De werkconferentie vindt plaats op donderdag 12 oktober 2017 van 10:00 – 18:00 uur. Onze werkconferentie valt samen met een relatiemiddag van de Maritieme Academie Holland. In goed overleg is besloten om onze programma's deels samen te laten vallen.

Programma

Projectbezoek nieuwe zeesluis IJmuiden
Workshops rondom het thema “ Waterbouwkundig onderwijs: een co-creatie met bedrijven"

Locatie: Nova College, Maritieme Academie Holland, Kanaalstraat 7, 1975 BA IJmuiden

10.00 uur* Inloop
10.15 uur* Welkom door Henry Bleker (Vereniging van Waterbouwers) / Arjan Nieuwenhuizen (Nova College)
10.30 uur* Rondvaart met de Koningin Emma naar de in aanbouw zijnde zeesluis
Mondelinge toelichting op het project door de heer Rob Gordijn van bouwconsortium Open IJ

12.30 uur Lunch in kantine Nova College (incluis inloop gasten die enkel voor het middagprogramma komen)
13.15 uur Welkom door Leon Maas en Arjan Nieuwenhuizen
13.30 uur Workshopronde 1
14.45 uur Workshopronde 2

15.45 uur Plenaire afsluiting
16.00 uur Aan boord clipper Stad Amsterdam borrel + netwerk
18.00 uur Afsluiting

*Ochtendprogramma is optioneel voor relaties Maritieme Academie Holland

De werkconferentie is bedoeld voor docenten en andere medewerkers uit het scholennetwerk van de Vereniging van Waterbouwers en vertegenwoordigers van de leden van de vereniging.

Met het thema “Waterbouwkundig onderwijs: een co-creatie met bedrijven" bieden we een ieder de gelegenheid om in gesprek te gaan over het waterbouwkundig onderwijs dat behoorlijk in beweging is, net als de waterbouwkundige arbeidsmarkt. Wat gebeurt er al allemaal, waar liggen er kansen en hoe kunnen we elkaar verder versterken!
Aan de hand van het thema organiseren we daarom een aantal workshops die zicht geven op de huidige stand van zaken rondom opleiden en de bijbehorende dilemma's.

Wij nodigen u graag uit voor deze conferentie. U kunt uw deelname bevestigen door een reply te sturen naar info@waterbouwers.nl.

Wanneer u denkt dat deze werkconferentie ook interessant is voor een collega, wilt u dan de betreffende contactgegevens (emailadres) doorgeven via info@waterbouwers.nl, dan plaatsen wij uw collega op de genodigdenlijst.

Wij kijken ernaar uit u op 12 oktober 2017 te mogen begroeten!