24 oktober: Bijeenkomst “Taskforce Deltatechnologie – Werken in de Gouden Driehoek”

24 oktober: Bijeenkomst “Taskforce Deltatechnologie – Werken in de Gouden Driehoek”

Op 24 oktober a.s. vindt de bijeenkomst “Taskforce Deltatechnologie – Werken in de Gouden Driehoek” plaats. Deze staat in het teken van de Samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbeschermingsprogramma en Topsector Water die op 29 september 2015 is ondertekend. Hierin staat helder beschreven hoe projecten met partijen in de “Gouden Driehoek” voortaan sneller, goedkoper en vooral ook beter uitgevoerd gaan worden. Verbinden, vertrouwen, vakmanschap en co-creatie zijn hierbij dé sleutelwoorden tot succes. Wat zijn nu twee jaar later de ervaringen binnen de projecten van Taskforce Deltatechnologie? Sprekers vanuit de “Gouden Driehoek” delen op deze bijeenkomst hun ervaringen en gaan in deelsessies hierover in discussie.

Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden, vindt u op: http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/agendaitem/achterbanbijeenkomst-taskforce-deltatechnologie/