Nieuwsbrief Hoogwaterbeschermingsprogramma juni 2017

Nieuwsbrief Hoogwaterbeschermingsprogramma juni 2017

De 6e editie van de nieuwsbrief Hoogwaterbescherming is uit.


Een greep uit de onderwerpen: een interview met Gert-Jan Goelema van WSRL waarin hij uitlegt wat er zoal voorafging aan de gunning van het alliantiecontract voor de Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Henk Meuldijk van Rijkswaterstaat vertelt over de Houtribdijk die over een paar maanden ingepakt wordt met zand. In zeven opvallende citaten wordt een impressie gegeven van de Dijkwerkersdag. En Nisa Nurmohamed van HHvanDelfland vertelt hoe waterkering- en netbeheerder hun voordeel kunnen doen met de projectoverstijgende verkenning Kabels en Leidingen.

Hoogwaterbescherming Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan