Alle maritieme mbo-ers waterbouw op stage

Alle maritieme mbo-ers waterbouw op stage

Ondanks een groot stagetekort in de zeevaart en waterbouw is het STC er dit voorjaar in geslaagd voor alle mbo-ers in de maritieme waterbouwopleidingen een stageplaats te vinden.


De studenten moeten gedurende hun vierjarige opleiding twee keer een half jaar stage varen. De strategie van het STC is gericht op het vinden van tenminste één stageplaats in de waterbouw en één in de zeevaart. Daarnaast is het lesprogramma waar nodig aangepast zodat studenten een half jaar later op stage gaan. In de periode tussen 2010 en 2015 is de instroom in de maritieme waterbouwopleidingen verdubbeld, terwijl als gevolg van de aanscherping van accommodatie-eisen in het kader van het Maritiem Arbeidsverdrag en gewijzigde marktomstandigheden werd geconstateerd dat het aantal beschikbare stageplaatsen in de waterbouw drastisch was afgenomen.

In goed overleg tussen de sector en het STC zijn maatregelen genomen om de instroom beter te reguleren. Dit beleid heeft als resultaat dat naar verwachting nog twee jaar extra maatregelen nodig zijn om de stage te reguleren en daarna vraag en aanbod in de waterbouw weer in balans is.