Stand van zaken met betrekking tot Certificering Drijvende Werktuigen

Stand van zaken met betrekking tot Certificering Drijvende Werktuigen

Zoals bekend dient op grond van de Binnenvaartwet ieder drijvend werktuig voor 2019 gekeurd en gecertificeerd te zijn. De tijd gaat dringen en de Vereniging van Waterbouwers werkt met de leden hard aan dit belangrijke dossier.


Kleinschalig materieel
Uitgangspunt van de Vereniging van Waterbouwers is dat veiligheid voorop staat en dat de certificeringsregeling hierin voorziet. De Vereniging van Waterbouwers voorziet echter knelpunten voor met name het kleinschalige materieel. Gesteld kan worden dat kleinschalig materieel dat nu niet kan voldoen aan alle technische vereisten, dat ook niet zal kunnen vanaf 2019.

De waterbouwers vragen dan ook samen met Cumela Nederland actief aandacht voor het kleinschalig materieel bij het ministerie van IenM en ILenT. Gewerkt wordt aan een mogelijke “lightversie" voor kleinschalig materieel. Echter, gezien de grote diversiteit van de vloot (kleinschalige) drijvende werktuigen is het niet eenvoudig hiervoor een objectieve en werkbare regeling op te stellen. Desalniettemin wordt hier hard aan gewerkt en hoopt de vereniging binnenkort een eerste versie te kunnen voorleggen aan de Werkgroep Certificering.

Koppelpontons gebruikt in samenstellen
Ook met de diverse type koppelpontons gebruikt in samenstellen verwacht de vereniging problemen. De koppelpontons zijn meegenomen in de proefcertificering en uit de veiligheidsrapporten volgen duidelijk diverse knelpunten waar geen kant-en-klare oplossing voor bestaat. De vereniging heeft vernomen dat ILenT dit onderwerp intern heeft opgepakt. De vereniging blijft ILenT dan ook dringend verzoeken terugkoppeling te geven op de ter beschikking gestelde veiligheidsrapporten en het gesprek over de koppelpontons met de waterbouwers aan te gaan.

Certificeringsdossier
Op het besloten gedeelte van de website van de Vereniging van Waterbouwers staat het volledige certificeringsdossier. Recentelijk is dit dossier bijgewerkt naar de huidige stand van zaken. Zo is bijvoorbeeld de Memo Certificering bijgewerkt en aangevuld met handvatten hoe en waar te beginnen met certificering van de eigen vloot.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of email: c.schillemans@waterbouwers.nl.