Vereniging van Waterbouwers in gesprek met DG Dronkers: Hoe kan VvW RWS helpen bij implementatie Marktvisie

Vereniging van Waterbouwers in gesprek met DG Dronkers: Hoe kan VvW RWS helpen bij implementatie Marktvisie

VvW en RWS vinden elkaar in een snelle, gezamenlijke implementatie. We gaan er een co-creation van maken.

In juli 2016 vond het reguliere overleg tussen de DG RWS en VvW plaats. De implementatie van de Marktvisie RWS is een van de onderwerpen die daar werden besproken. De afspraak werd gemaakt om op korte termijn een vervolggesprek te organiseren over de snelle, gezamenlijke implementatie van de Marktvisie in de waterbouw. Het vervolggesprek heeft maandag 13 februari jl. plaatsgevonden met J.H. Dronkers (DG RWS), Aline Arends (verandermanager Marktvisie RWS), Hendrik Postma (voorzitter VvW) en Jan Huijbers (voorzitter Kerngroep Markt). Het was een constructief gesprek met concrete afspraken die de implementatie van de Marktvisie in de waterbouw verder kunnen brengen. VvW heeft in het gesprek (uiteraard) onderkent dat de uitrol van de Marktvisie tijd vraagt. Tegelijkertijd heeft VvW het beeld dat leeft bij RWS, dat zij een lange termijn implementatie van de Marktvisie nastreeft, kunnen bijstellen. VvW heeft aangedrongen op snelle, gezamenlijke implementatie. Om daar een co-creation van te maken, dus samen.

VvW deelde met RWS dat inspirerende bijeenkomsten eind 2016 gehouden met waterschappen en ook andere bijeenkomsten met RWS met marktpartijen echt goed werken. Daarmee komt de Marktvisie tot leven en worden acties ondernomen.

Vastgesteld is dat in de top en onderaan in de organisaties de Marktvisie leeft, of tot leven kan komen, door daar actief met elkaar mee aan de slag te gaan. In de tussenlaag van de organisaties leeft de Marktvisie niet voldoende. Het middenkader, middenmanagement bij RWS en misschien ook wel bij de markt zouden beter aangesloten moeten worden. RWS is er inmiddels van overtuigd dat het snel tot succes moet komen en het niet zo moeilijk is als gedacht wordt. De transitie moet plaatsvinden op de werkvloer, dan wordt het echt nuttig en daar hoort het ook thuis.

Om die uitspraken uit te werken is afgesproken op korte termijn een bijeenkomst voor en met de portfoliomanagers van RWS en met marktpartijen te organiseren. In die bijeenkomst zal de koppeling van de contracten naar de Marktvisie worden gemaakt. Daarna wordt de stap gemaakt om de Marktvisie gestalte geven naar contractmanagers en vervolgens in de IPM-teams. Edwin Lokkerbol (directeur VvW) neemt dat met Aline Arends op om deze bijeenkomsten verder uit te werken. Beoogd wordt in maart 2017 een uitnodiging voor de bijeenkomst met portfoliomanagers (6GPO, 6PPO) te versturen.

Over maximaal 3 maanden zal wederom een afspraak worden gepland met Dronkers, zijn opvolger Michèle Blom, Postma, Arends en Huijbers.