Duurzame Inzetbaarheid

U wilt gezond en met plezier aan het werk blijven? Vul de inzetbaarheidsscan in en weet hoe u er voor staat!

Fit (blijven) Waterbouwen
Het zal u niet zijn ontgaan dat duurzame inzetbaarheid vandaag de dag een hot thema is en niet zonder reden. Elke dag vinden we in diverse media bewijzen waarom het belangrijk is om op een vitale en goede wijze aan het werk te zijn én blijven. Dat duurzame inzetbaarheid in het belang is van werkgevers, werknemers én de maatschappij in het geheel, blijkt uit veel initiatieven, zo ook in de waterbouw! En zeg nu zelf, maakt u zich nooit zorgen hoe uzelf maar ook uw medewerkers gezond en fit aan het werk blijven, zeker nu de pensioenleeftijd opschuift?

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Waterbouw biedt daarom de Inzetbaarheidsscan Waterbouw aan. Deze inzetbaarheidsscan geeft inzicht in de mate waarin medewerkers in de waterbouw fit zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en gaat over gezondheid, werkbeleving, leefstijl en loopbaan.

Ervaringen van mensen die al hebben deelgenomen in de scan bekijkt u hier: een werkgever en werknemer.

De inzetbaarheidsscan is onderdeel van het project Duurzame Inzetbaarheid medewerkers, waarover cao-partijen een protocolafspraak hebben gemaakt.

Voor wie is de Inzetbaarheidsscan bedoeld?

Voor werkgevers in de cao-Waterbouw

 • De inzetbaarheidsscan is -onder bepaalde voorwaarden- naast cao-medewerkers ook voor andere medewerkers in het bedrijf beschikbaar. De privacy van de medewerkers is gewaarborgd, maar het bedrijf ontvangt een geanonimiseerde groepsrapportage aan de hand waarvan beleid op duurzame inzetbaarheid kan worden ontwikkeld.
 • Het cursusregister voor de 1.000-euroregeling van het O&O-fonds Waterbouw is per 1 januari 2017 uitgebreid met cursussen en trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het fonds hoopt hiermee werkgevers en werknemers te stimuleren om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.
 • Het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw kan bedrijven met raad en daad terzijde staan en van informatie voorzien, onder andere als het gaat om het ontwikkelen van beleid en aanvragen van subsidies.

Voor werknemers in de cao-Waterbouw

 • Werknemers kunnen via de werkgever meedoen aan een inzetbaarheidsscan. Privacy is gewaarborgd en alleen u ontvangt een rapportage. Door deelname helpt u uw werkgever wel om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor het bedrijf te ontwikkelen.
 • Werknemers kunnen bij het secretariaat van het fonds een unieke code opvragen om zelf deze inzetbaarheidsscan op de website in te vullen. Privacy is ook hier gewaarborgd. Als zij verdere hulp willen, dan kan dat in een telefoongesprek worden aangegeven.
 • Een werknemer wil zelf aan de slag om aan een gezonde leefstijl te werken, maar wil dit niet via de werkgever doen. Als cao-medewerker in de waterbouw kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met het O&O-fonds Waterbouw, nadat de inzetbaarheidsscan is ingevuld. De werknemer heeft dan de mogelijkheid deel te nemen aan een online vervolgprogramma met de volgende onderwerpen:
  • Eet ik gezond? Wat doen onregelmatige werktijden?
  • Beweeg ik voldoende?
  • Slim by design – een maandprogramma waarin de deelnemer op zoek gaat naar kleine aanpassingen die voor de persoonlijke situatie effectief zijn.

Voor werkgevers en werknemers die niet deelnemen aan de cao-Waterbouw

 • Het O&O-fonds Waterbouw heeft voor 2017 besloten de inzetbaarheidsscan open te stellen voor alle medewerkers in de natte waterbouw. De kosten worden door het fonds betaald.
 • Bedrijven waar zowel cao- als niet cao-medewerkers waterbouw werken kunnen onder voorwaarden als bedrijf of bedrijfsonderdeel deelnemen aan de inzetbaarheidsscan en daar een bedrijfsrapportage over ontvangen ter ondersteuning bij het opzetten van een duurzaamheidsbeleid.
 • Het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw kan bedrijven met raad en daad terzijde staan en van informatie voorzien, onder andere als het gaat om het ontwikkelen van beleid en aanvragen van subsidies.

Hoe doet u mee aan de Inzetbaarheidsscan?
Werkgevers en werknemers in de Waterbouw hebben in mei 2017 een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de inzetbaarheidsscan. Na het invullen ontvangt de medewerker een persoonlijk rapport met adviezen en tips. Werknemers in de cao-Waterbouw met een risicovolle score worden uitgenodigd voor een gesprek bij hen in de buurt op een tijdstip dat hen uitkomt. Vervolgens kan er een interventie ingezet worden op het gebied van fysieke of mentale gezondheid, leefstijl en loopbaan.

Wat kost het?
Het invullen van de vragenlijst is voor alle medewerkers in de natte waterbouw gratis, het wordt namelijk door O&O-fonds Waterbouw betaald.

Bent u geïnteresseerd?
Doe de inzetbaarheidsscan en weet hoe u ervoor staat! Klik hier!

Meer informatie vindt u op http://www.gezondwerkenindewaterbouw.nl/

Wilt u fit (blijven) waterbouwen? Doe de Inzetbaarheidsscan!