VOUW

De Voortgezette Opleiding Uitvoering Baggerwerken (VOUB) is sinds 1974 in gebruik. Later is deze aangevuld met de Voortgezette Opleiding Uitvoering Kust- en Oeverwerken (VOUK). Tezamen vormen de VOUB en de VOUK de Voortgezette Opleiding Uitvoering Waterbouwwerken (VOUW).

In 2016 is de lesstof geheel herzien en opgeleverd in de Engelse taal. Vanaf 2017 is de VOUW beschikbaar in een digitale leeromgeving. De VOUW bestaat nu uit 7 modules:

 • Soil Mechanics (Grondmechanica);
 • Pump Technique (Pomptechniek, inclusief vloeistofmechanica);
 • Main Equipment (Hoofdmaterieel);
 • Process measurement and automation & Survey (Procesmeting en automatisering en Survey);
 • Working methods (Werkmethoden);
 • Project preparation (Projectvoorbereiding);
 • Coastal Structures and Bank Protection Works (Kust- en oeverwerken).

Via het doorlopen van de modules leert de deelnemer de technische aspecten van het waterbouwkundig werk kennen om de uitvoering van de projecten aan te kunnen sturen en te kunnen communiceren met betrokkenen. Het doorlopen van alle modules duurt voor de gemiddelde deelnemer twee jaar.

Voor wie is de VOUW bestemd
De VOUW is bedoeld voor iedereen die bij de projectuitvoering betrokken is, waaronder:

 • Uitvoerders / projectleiders direct werkzaam op waterbouwprojecten;
 • Toekomstige uitvoerders: trainees, “zij-instromers" (bijv. surveyor, kapitein, etc.);
 • Functies bij projectvoorbereiding: algemene engineer/werkvoorbereider, planners, ontwerper, milieudeskundigen, productiebegeleiding, engineering, etc.;
 • Technische dienst.

Deelnemers zijn in dienst van een lidbedrijf van de Vereniging. Zij hebben minimaal een technische HBO-opleiding afgerond en hebben bij voorkeur meer dan 1 jaar praktijkervaring.

Uitgave en samenstelling
De VOUW wordt beheerd en uitgevoerd door de Vereniging van Waterbouwers.

De vereniging heeft bij de ontwikkeling van de opleiding gebruik kunnen maken van de binnen de bedrijfstak aanwezige expertise en de medewerking van een aantal lidbedrijven. Hierdoor is de cursus uniek en is de Vereniging van Waterbouwers de enige aanbieder van deze cursus.

Begeleiding en examen
De opleiding is opgezet als een zelfstudie, waarbij iedere module wordt afgesloten met een examen. Om daarbij een helpende hand te bieden zijn er in de lesstof vragen opgenomen en zijn er e-learningmodules ontwikkeld. Daarnaast adviseert de vereniging deelnemende lidbedrijven om de deelnemers zodanig te begeleiden dat verduidelijking op de aangeboden leerstof mogelijk is. Twee keer per jaar krijgen de deelnemers de gelegenheid examen af te leggen. Aanmelden hiervoor dient via een contactpersoon binnen het lidbedrijf te geschieden. Zij informeren de examenkandidaten ook over de verdere procedure.

Aanmelding en informatie
Voor nadere informatie kunnen bedrijven zich melden bij de Vereniging van Waterbouwers, secretaris bestuur examencommissie VOUW, Bezuidenhoutseweg 12 te Den Haag. Tel. 070-3490710 (ma, di en do), e-mail: p.vanvilsteren@waterbouwers.nl. Wanneer bedrijven deelnemers willen aanmelden, kunnen zij zich eveneens melden bij de secretaris van het VOUW bestuur.