Zeegaande waterbouwvloot (zout)

Zeegaande waterbouwvloot (zout)
Feit is dat de positie van de werkschepen c.q. baggerschepen onder IMO is veranderd. Voorheen hadden met name de baggerschepen een uitzonderingspositie. Nu worden deze (werk)schepen steeds vaker meegenomen als onderdeel van de totale vloot en waardoor ook de werkschepen moeten voldoen aan technische eisen/emissienormen opgenomen in regelgeving.

Onderwerpen

 • Ballastwater Management Verdrag
 • Inventory of Hazardous Materials (IHM)
 • Loodsplicht Nieuwe Stijl
 • Hijsgerei baggerequipment
 • Ontwikkelingen rondom het “Baggermerk" (ontheffingen op Loadline Conventie)
 • Vergroening vloot en emissies:
  • IMO DCS (toekomstige ontwikkeling EU-MRV)
  • Green Deal EU: wat zijn de mogelijke gevolgen voor de zeegaande waterbouwvloot
  • Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens (NL):
   • De VvW heeft de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens medio 2019 ondertekend en is dan ook aangesloten bij de opgerichte Taskforce, Werkgroep Zeevaart en Werkgroep Binnenvaart. De VvW is eveneens aangesloten bij het overleg m.b.t.. het beoogde labelsysteem binnenvaart.
  • Havenverordening Amsterdam en Rotterdam (inwerking getreden per 6 januari 2020). Aandachtspunt paragraaf 13: CCRII-zone haven Rotterdam per 1 januari 2025.
  • Havennota: volgt in 2020. De VvW wordt als stakeholder meegenomen.