Werkgroep Opleiden

Onderwerpen:

Een vitale waterbouwsector valt of staat bij een goede vakkennis die aansluit bij de praktijk. De Werkgroep Opleiden speelt hierin een belangrijke rol.

De Werkgroep Opleiden heeft de volgende doelstellingen:

 • Het stimuleren en borgen van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve instroom van medewerkers door promotie en voorlichting;
 • Het stimuleren en borgen van de kennisinfrastructuur van de waterbouw door het onderhouden van een netwerk met onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden, gericht op kennisontwikkeling (innovatie) en kennisoverdracht van de waterbouwkunde;
 • Het stimuleren en borgen van het kennisniveau en de vaardigheden van bestaande medewerkers, die meegroeien met de ontwikkelingen door long life learning;
 • Het stimuleren en borgen van sociaal personeelsbeleid dat medewerkers ondersteunt in hun loopbaanontwikkeling.
 • Met deze doelstellingen voor ogen ontwikkelt de kerngroep jaarlijks een uitvoeringsagenda en bewaakt het de voortgang.

Daarnaast volgt de kerngroep de externe ontwikkelingen die te maken hebben met het opleidingsbeleid van uitvoerende functies in de waterbouwbranche.

De kerngroep heeft overigens nog een bijzondere taak bij de uitvoering van de VOUW. Zo zorgt de werkgroep ervoor dat de uitvoering van de VOUW gebeurt binnen de kaders van het verenigingsbeleid. Ook benoemt de werkgroep bestuursleden en examinatoren van de examencommissie. Daarnaast is de werkgroep tevens eindverantwoordelijk voor aanpassingen aan de VOUW (inclusief uitvoering van projecten).

Het zal duidelijk zijn dat de Werkgroep Opleiden op het gebied van opleidingen een bijzondere band heeft met het O&O-fonds Waterbouw. Die band strekt zich uit op het terrein van opleidingsbeleid tot aan de uitvoering van tal van projecten.

De Werkgroep Opleiden stemt haar activiteiten af met de Werkgroep Sociale en Bemanningszaken en de Werkgroep Arbo.

Voorzitter:

 • Lodewijk Wijngaard - Baggermij. Boskalis BV

Secretaris:

 • Marcel Terluin, Vereniging van Waterbouwers

Deelnemers:

 • Kenneth Callens, Tideway bv
 • Juleke van Geel, Smals
 • Bernd Jacobs, Baggermij. Boskalis BV
 • Marlieke Ketelaars, Van Oord NV Rotterdam
 • Sjon Kranendonk, Van Oord nv
 • Lea van Vlier, Vereniging van Waterbouwers
 • Andrea Vollebregt, Vereniging van Waterbouwers
 • Linda Wisselink-Hoogenboezem, Van den Herik-Sliedrecht

Meelezers:

 • Mw. L. Corchado Munoz, Baggermij. Boskalis BV
 • Christiaan van Coninckxloo, Dredging and Contracting R'dam BV
 • Mathilde Hakkers, Hakkers B.V.
 • Jenda Horàk, Cao-Partijen en O&O-fonds Waterbouw
 • Melanie Veldhoven-Keller, Dredging and Contracting R'dam BV
 • Jaap van der Weele, De Vries & van de Wiel BV
 • Berrie van de Wiel,Hakkers B.V.
 • Linda Witvoet, Boskalis Nederland BV